VVTB

Word lid van de VVTB

Bent u in het bezit van een Procescertificaat Asbestverwijdering? Vraag dan het lidmaatschapformulier incl. de prijzen voor het lidmaatschap aan.
Nieuws

Reactie op herziening asbeststelsel en laatste TNO rapport

Eerder deze week berichtten wij u al over de paper Asbestdaken saneren is werk voor professionals! die VERAS en VVTB gestuurd hebben aan staatssecretaris Van Ark (SZW) en Van Veldhoven (IenW).Op 5 november is een brief verzonden aan de staatssecretaris van SZW waarin VERAS en VVTB hun zorgen uiten over de aanpak...
Lees verder →

Nieuws

Asbestdaken saneren is werk voor professionals!

Veras & VVTB hebben op 1 november jl. de paper 'Asbestsaneerders willen duidelijkheid van de overheid over de borging van veilig en gezond werken bij de sanering van asbestdaken' toegezonden aan staatssecretaris Van Ark (SZW) en Van Veldhoven (IenW).  In deze paper roepen VERAS en VVTB de overheid op om duidelijk...
Lees verder →

Welkom op de website van de VVTB

Onze doelstellingen zijn:
•  Branche breed draagvlak creëren in de asbestbranche.
•  Onafhankelijk gecertificeerde asbestverwijdering realiseren.
•  Goede en praktische kwaliteitsnorm stellen: duidelijk, eenvoudig en werkbaar.
•  Eenduidige handhaving en efficiënte samenwerking stimuleren tussen en met handhavende partijen.
•  Een samenwerking van keten faciliteren: opdrachtgevers, leveranciers, partners, handhavers en overheid.
•  De landelijke gesprekspartner zijn voor kennis en kunde m.b.t. asbestverwijdering.
•  Goede kennisuitwisseling tussen partijen en ondernemers in de asbestverwijderingsbranche bevorderen.
•  Dé branchevereniging van en voor ondernemers in de asbestverwijderingsbranche zijn.

VVTB
VVTB
VVTB