VVTB

Word lid van de VVTB

Bent u in het bezit van een SC-530 procescertificaat of SC-540 procescertificaat? Vraag dan het lidmaatschapformulier incl. de prijzen voor het lidmaatschap aan.
Welkom op de website van de VVTB

Onze doelstellingen zijn:
•  Branche breed draagvlak creëren in de asbestbranche.
•  Onafhankelijk gecertificeerde asbestverwijdering realiseren.
•  Goede en praktische kwaliteitsnorm stellen: duidelijk, eenvoudig en werkbaar.
•  Eenduidige handhaving en efficiënte samenwerking stimuleren tussen en met handhavende partijen.
•  Een samenwerking van keten faciliteren: opdrachtgevers, leveranciers, partners, handhavers en overheid.
•  De landelijke gesprekspartner zijn voor kennis en kunde m.b.t. asbestverwijdering.
•  Goede kennisuitwisseling tussen partijen en ondernemers in de asbestverwijderingsbranche bevorderen.
•  Dé branchevereniging van en voor ondernemers in de asbestverwijderingsbranche zijn.

Opnames

De VVTB, dé branchevereniging voor bedrijven die werkzaam zijn in de asbestverwijderingsbranche, nam een item op voor het thema Bouw en Veiligheid voor het TV programma Ondernemend Nederland. Cor van der Zee, voorzitter van de VVTB, had het woord en vertelde over de ontwikkelingen in de markt. Ook heeft hij toegelicht wat de standpunten van de VVTB zijn.

De boodschap is:
Asbestsaneerders zijn helden!

Laatste Nieuws

Bericht media aandacht asbestbranche + Notitie Risicoklasse-indeling  door VOAM VKBA|Veras|VVTB|Fenelab 

Met de aanhoudende media aandacht voor de asbestbranche ontstaat een vertekend beeld van de werkelijkheid. Met name de politieke discussie omtrent het certificatiestelsel biedt voeding aan ongenuanceerde berichten. Vandaar dat de gezamenlijke brancheverenigingen hebben besloten deze geluiden in de juiste context te plaatsen. Bijgaand zowel de de open brief in concept als de notitie over de risicoklasse indeling:

Klik hier voor de bericht over de media aandacht voor de asbestbranche.

Klik hier voor de notitie over de risicoklasse indeling.

Wij houden u graag op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
Met vriendelijke groet,
Bestuur VVTB

VVTB
VVTB
VVTB