De VVTB is de branchevereniging van en voor gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven.

Onze doelstellingen zijn: 
- Onafhankelijk gecertificeerde asbestverwijdering 
- Goede en praktische kwaliteitsnorm: duidelijk, eenvoudig en werkbaar 
- Eenduidige handhaving en efficiënte samenwerking tussen en met handhavende partijen 
- Samenwerkende keten: opdrachtgevers, leveranciers, partners, handhavers en overheid 
- De landelijke gesprekspartner voor kennis en kunde m.b.t. asbestverwijdering 
- Goede kennisuitwisseling tussen partijen en ondernemers in de asbestverwijderingsbranche 
- Branche breed draagvlak in de asbestbranche