De VVTB is de branchevereniging van en voor gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven. Word ook lid
VVTB

Word lid van de VVTB

Bent u in het bezit van een SC-530 procescertificaat of SC-540 procescertificaat? Vraag dan het lidmaatschapformulier incl. de prijzen voor het lidmaatschap aan.
Agenda

Algemene ledenvergaderingen en themabijeenkomsten zijn uitsluitend voor leden.
U kunt zich aanmelden via de aanmeldknop(pen) in de digitale nieuwsbrieven.

Bestuursvergadering
Woensdag 25 januari 2017
Dinsdag 21 maart 2017
Dinsdag 30 mei 2017
Dinsdag 11 juli 2017
Dinsdag 26 september 2017
Dinsdag 14 november 2017

PR-commissie
Woensdag 8 januari 2017
Woensdag 8 maart 2017
Woensdag 14 juni 2017
Woensdag 13 september 2017
Woensdag 11 oktober 2017
Woensdag 15 november 2017

Algemene ledenvergadering
Maandag 10 april 2017
Maandag 20 november 2017

Themabijeenkomst
Woensdag 15 februari 2017 – LAVS Workshop
Maandag 10 april 2017
Maandag 20 november 2017

Vergaderschema Ascert
Wijzigingen onder voorbehoud. Bekijk de meest actuele vergaderagenda van Ascert op:
https://www.ascert.nl/over-ascert/vergaderkalender/item26

VVTB
VVTB
VVTB