De VVTB is de branchevereniging van en voor gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven. Word ook lid
VVTB

Word lid van de VVTB

Bent u in het bezit van een SC-530 procescertificaat of SC-540 procescertificaat? Vraag dan het lidmaatschapformulier incl. de prijzen voor het lidmaatschap aan.
Bestuur & PR-commissie

Bestuur

PR-commissie

Externe Commissies

Namens de VVTB in:

Centraal College van Deskundigen: Gerrie van Beljouw
Raad van toezicht ASCERT: Cor van der Zee
Werkkamer Proces: Marco Pol
Werkkamer Persoon: Coen Lagerwey
Gebruikersraad SMA-rt: Coen Lagerwey
Beoordelingscommissie SC1 547 en 548
Beoordelingscommissie Adembescherming
VVTB
VVTB
VVTB