De VVTB is de branchevereniging van en voor gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven. Word ook lid
VVTB

Word lid van de VVTB

Bent u in het bezit van een SC-530 procescertificaat of SC-540 procescertificaat? Vraag dan het lidmaatschapformulier incl. de prijzen voor het lidmaatschap aan.
Veelgestelde vragen

Asbest is een vezelachtig mineraal. De gunstige eigenschappen van het materiaal (sterk, onbrandbaar, goede isolatie etc.) maakten dat asbest en asbesthoudende materialen in het verleden op grote schaal toegepast werden in gebouwen, constructies, apparaten en producten. In de loop van de jaren zijn meer dan 3.000 verschillende typen asbestbevattende producten in de handel gebracht. Dit asbest komt in Nederland nog op grote schaal voor en in de komende jaren zal geleidelijk deze 'asbesterfenis' verwijderd moeten worden.

Vanwege gezondheidsrisico's die blootstelling aan asbestvezels met zich meebrengt heeft de Nederlandse overheid sinds 1978 wetgeving ontwikkeld waardoor het (bedrijfsmatig) verwijderen van asbest en asbesthoudende producten steeds meer aan voorschriften ter bescherming van gezondheid en milieu werd onderworpen. Zo kent Nederland sinds 1988 het Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet en sinds 1993 het Asbestverwijderingsbesluit. Vanaf 1 maart 1996 is wettelijk bepaald dat asbest nagenoeg alleen verwijderd mag worden door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Dergelijke gecertificeerde bedrijven zijn in het bezit van een SCA Procescertificaat voor het verwijderen van asbest en werken volgens de beoordelingsrichtlijn SC-530. Voor dergelijke gecertificeerde asbestverwijderende bedrijven is de VVTB dé branchevereniging.

VVTB
VVTB
VVTB