Beste ondernemers in de asbestbranche, 

Het is voor ons onbegrijpelijk dat er nog steeds zoveel onduidelijk is rondom de herziening van het Asbeststelsel. Het is een gemiste kans dat sinds 2018 nog steeds geen concrete verbeterpunten zijn doorgevoerd. Hoewel de politiek zegt de borging van veilig en gezond werken belangrijk te vinden, blijven eindeloze discussies de boventoon voeren. De vertragingen en vele discussies rondom het asbestdossier werken onveilige situaties in de hand. Als asbestbranche blijven we ons inzetten voor verandering. Daarom stuurden we onlangs brandbrieven naar de betrokken ministeries en staats-secretarissen. Bent u nieuwsgierig naar waar we staan? Hoe we 2021 voor ons zien en wat we van ‘Den Haag’ verwachten? Dit document biedt u een korte, maar volledige update. 

Wat is er nodig om veilig en gezond werken te borgen? 
Als gezamenlijke brancheverenigingen houden we zicht op alle ontwikkelingen en standpunten van de overheden hierin. We opereren hierbij altijd vanuit een breed perspectief op de gehele keten: het borgen van het veilig en gezond verwijderen van asbest. Op de volgende pagina’s vindt u vijf actuele ontwikkelingen voorzien van onze standpunten en een vijftal brieven waarin we aankaarten wat er ons inziens moet gebeuren, en wat er vooral niet moet gebeuren…