Met de aanhoudende media aandacht voor de asbestbranche ontstaat een vertekend beeld van de werkelijkheid. Met name de politieke discussie omtrent het certificatiestelsel biedt voeding aan ongenuanceerde berichten. Vandaar dat de gezamenlijke brancheverenigingen hebben besloten deze geluiden in de juiste context te plaatsen. Bijgaand zowel de de open brief in concept als de notitie over de risicoklasse indeling:

Klik hier voor de bericht over de media aandacht voor de asbestbranche.

Klik hier voor de notitie over de risicoklasse indeling.

Wij houden u graag op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
Met vriendelijke groet,
Bestuur VVTB