Om de informatievoorziening over dit traject te verbeteren, heeft Ascert bijgevoegde leaflet gemaakt. De leaflet is verzonden naar alle opleiders van de DAV-opleiding met het verzoek de informatie te verstrekken voorafgaand of tijdens de opleiding DAV-1. Tevens is het verzoek gedaan aan de examenbureaus de informatie (nogmaals) te verstrekken tijdens het afleggen van het DAV-1 traject.

Op deze manier hopen we DAV-1’ers tijdig te informeren over de stappen die ze hebben te nemen om aan het werk te kunnen (blijven) in de asbestsector.

Stichting Ascert verzorgt geen opleidingen en/of examens en geeft ook geen certificaten uit. Opleidingen worden verzorgd door opleidingsbureaus, examens worden afgenomen door daartoe aangewezen examenbureaus en certificaten worden uitgegeven door Certificerende Instellingen.

Kijk voor meer informatie op de website van Ascert.

DAV-1 naar DAV-2 traject

Het huidige DAV-certificaat is opgesplitst in twee niveaus.

Opleiding en examen DAV-1

Iemand die DAV wil worden, start met het behalen van een DAV-1-certificaat. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van 6 maanden.

Doorlopen leerlingtraject tbv DAV-2 certificaat

Direct na het behalen van het DAV-1 certificaat dient de kandidaat verder te gaan met het DAV-2 certificaat. Binnen een termijn van 6 maanden na het behalen van het DAV-1 certificaat dient de kandidaat, onder begeleiding van een mentor, in de praktijk aan de slag te gaan bij één of meerdere SC-530 gecertificeerde bedrijven. In deze praktijkperiode moet de DAV-1 de door Ascert opgestelde praktijkopdrachten aantoonbaar uitvoeren en minimaal 240 pakuren maken.

Een DAV-1 mag pas amfibool-werkzaamheden uitvoeren (risicoklasse 3), nadat hij aantoonbaar de chrysotiel-werkzaamheden voldoende beheerst.

Leerwerkovereenkomst en Mentor

Tussen de mentor, DAV-1 en elk SC-530 bedrijf waar werkzaamheden worden uitgevoerd wordt een leerwerkovereenkomst getekend, welke gemaild wordt naar Ascert. De overeenkomst wordt gecontroleerd waarna het online leerlingtraject wordt aangemaakt en geactiveerd. Zonder leerlingtraject mag een DAV-1 niet werken in het werkveld asbest!

De mentor kan iemand uit het SC-530 bedrijf zijn, maar de mentor mag ook van buitenaf worden ingehuurd en mag ook gekozen worden door de DAV-1. De mentor heeft een belangrijke rol in de begeleiding en opleiding van de DAV-1. De mentor dient een opleiding bij Kenteq gevolgd te hebben en te zijn opgenomen in het mentorregister op de website van Ascert.

Opleiding en examen DAV-2

Na het uitvoeren van alle praktijkopdrachten volgt de DAV-1 opnieuw een opleiding die afgerond wordt met het DAV-2 theorie- en praktijkexamen. Een DAV-1 moet binnen 6 maanden (inclusief vrije dagen, e.d.) zijn praktijkopdrachten en eindexamen (inclusief een mogelijk herexamen) hebben afgerond. Bij voldoende resultaat, krijgt de kandidaat een DAV-2 certificaat dat 3 jaar geldig is.