VVTB en VERAS zetten zich al jaren in voor duidelijkheid over de DAV certificatieplicht voor machinisten betrokken bij asbestverwijdering. Wij zijn van mening dat voor machinisten die betrokken zijn bij asbestverwijdering de DAV certificatieplicht onnodig en niet werkbaar is.

Wij zijn onverminderd van mening dat de DAV certificatieplicht ook in de bovenstaande gevallen niet zou moeten gelden. Het is onhaalbaar om machinisten voor DAV-2 te certificeren, gezien de verplichte ervaringsperiode. Het is onzinnig om een machinist een half jaar als asbestverwijderaar aan het werk te moeten zetten om de DAV papieren te behalen. Machinisten willen dat niet en kiezen dan voor een andere werkgever.

Veilig en gezond werken is voldoende geborgd via de instructie op www.vezelveiligheid.nl en het voldoen aan de overige bepalingen in het nieuwe 10e lid van artikel 4.54d. Overigens worden machinisten ook in bodemsaneringsprojecten ingezet en dan kan ook worden volstaan met een (bedrijfsinterne) instructie.

Wij hebben aan het Ministerie van SZW en aan Ascert gevraagd om duidelijkheid te geven over deze praktijksituaties. Als een oplossing vanwege de strikte formulering in het Arbobesluit niet snel kan worden geregeld, roepen wij SZW en Ascert op om in het Certificatieschema Asbest te bepalen dat de machinist in die gevallen kan volstaan met alleen een DAV1 certificaat.

Klik hier voor volledig document >>