Op donderdag 6 november jl. vond in IJsselstein de Lustrumbijeenkomst plaats ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de VVTB. Het zeer gemêleerde gezelschap bestond uit leden, vertegenwoordigers van de overige brancheverenigingen, Inspectie SZW, Ascert en betrokken partijen. Zij werden verrast door een actief brainstormprogramma met als thema ‘Asbest 2024, een toekomstperspectief’. De lunchgesprekken leverde een aantal mooie, gezamenlijke slotconclusies en droomscenario’s voor de branche in de toekomst.