“Het streven is een gelijk speelveld in een veilige branche!”

In de media verschijnen regelmatig berichten over de verwijdering van asbest, waarbij het een en ander fout gaat. Zonder afbreuk te doen aan de ernst van deze incidenten strookt het algemene beeld dat geschetst wordt niet altijd met de werkelijkheid. Een mooi moment dus voor opheldering en stellingname van dé branchevereniging voor asbest verwijderende bedrijven in Nederland, de VVTB.

Door de dialoog op gang te houden en met alle betrokken partijen aan tafel te blijven hoopt de VVTB een van haar belangrijkste ambities te zien uitkomen: een gelijk speelveld voor serieuze bedrijven in de asbestverwijdering door een eenduidige wet- en regelgeving, goede handhaving en nauwe samenwerking door de ketenpartners. Wij zetten onze doelstellingen graag even voor u op een rij:

  • Onafhankelijk gecertificeerde asbestverwijdering
  • Goede en praktische kwaliteitsnorm: duidelijk, eenvoudig en werkbaar
  • Eenduidige handhaving en efficiënte samenwerking tussen en met handhavende partijen
  • Samenwerkende keten: opdrachtgevers, leveranciers, partners, handhavers en overheid
  • De landelijke gesprekspartner voor kennis en kunde m.b.t. asbestverwijdering
  • Goede kennisuitwisseling tussen partijen en ondernemers in de asbestverwijderingsbranche
  • Branche breed draagvlak in de asbestbranche…

 

…dus alle serieuze, goede, vakkundige, innovatieve, welwillende asbestverwijderingsbedrijven zijn van harte welkom op de beurs Asbestos 2015, standnrs. 3.04 en 3.06 om vrijblijvend kennis te maken met bestuursleden, leden en partners van de VVTB. Voor goede duidelijke wetgeving, eerlijke handhaving en een gelijk speelveld in een veilige branche: doe mee, denk mee en kom aan boord!
Samenwerking en minimaliseren risico’s

We concluderen dat vele serieuze gecertificeerde kwaliteitsbedrijven dagelijks veel zorg besteden aan het vakkundig verwijderen van asbest. Zij worden regelmatig getoetst middels werkaudits en stellen alles in het werk om de kans op blootstelling voor mens en milieu te minimaliseren. De VVTB streeft naar duidelijke wet- en regelgeving (geen ondoorzichtige kluwen met meer uitzonderingen dan regels) en eenduidige handhaving (niet gebaseerd op angst en sancties) in de vorm van samenwerking en gericht op het optimaliseren van de veiligheid en het minimaliseren van de risico’s.

Handhaving nu versnipperd

In Nederland zijn ruim 400 instanties betrokken bij de handhaving van wet- en regelgeving op het gebied van de verwijdering van asbest. Zowel de aanpak als de sancties lopen sterk uiteen per regio of zelfs per gemeente. Het is niet altijd duidelijk welke rol een bepaalde partij heeft en welke regelgeving van toepassing is. Hierin ligt een duidelijke opdracht voor de politiek en de overheid.

 

Wanneer de opdracht, taakverdeling en criteria voor de verschillende instanties eenvoudiger en helder wordt neergezet, zal dit de weg effenen naar een gelijk speelveld voor alle asbest verwijderende bedrijven. Bij een goed, snel en adequaat functionerende, eenduidige handhaving zal het kaf van het koren gescheiden worden en zullen malafide saneerders niet meer kunnen opereren. Ook de CKI’s kunnen daarin hun verantwoordelijkheid nemen. Het waarborgen van de financiële onafhankelijkheid zou daartoe kunnen bijdragen.

Certificering verbeteren

Dat het huidige stelsel niet alle mazen in de wet dicht vindt overeenstemming bij alle deskundigen. In nauw overleg werken branchepartijen samen aan de verbetering van de eenduidigheid en de praktische werkbaarheid van de wet- en regelgeving. Dat is een hele klus.

We willen graag blijvend onze verantwoordelijkheid nemen, samen met overheden en ketenpartners. De opdracht is duidelijk, aan de slag!