Opdracht voor rijksoverheid, handhavers en de markt:

“Zonder gelijk speelveld geen schone, veilige asbestbranche!”

Voor de goede verstaander is de boodschap glashelder. Er is nogal wat commotie ontstaan over onthullingen in de media over misstanden in de asbestverwijderingsbranche. De reportages, beelden en uitspraken liegen er niet om! Deze berichtgeving vraagt om opheldering en stellingname van dé branchevereniging voor asbest verwijderende bedrijven in Nederland, de VVTB.

Door de dialoog op gang te houden en met alle betrokken partijen aan tafel te blijven hoopt de VVTB een van haar belangrijkste ambities te zien uitkomen: een gelijk speelveld voor serieuze bedrijven in de asbestverwijdering door een eenduidige wet- en regelgeving, goede handhaving en nauwe samenwerking met de ketenpartners.

Toekomst veelbelovend

Zonder afbreuk te doen aan de huidige problematiek concluderen we dat vele serieuze gecertificeerde kwaliteitsbedrijven dagelijks veel zorg besteden aan het vakkundig verwijderen van asbest. Zij worden regelmatig getoetst middels werkaudits en stellen alles in het werk om de kans op blootstelling voor mens en milieu te minimaliseren. De VVTB streeft naar duidelijke wet- en regelgeving (geen ondoorzichtige kluwen met meer uitzonderingen dan regels) en eenduidige handhaving (niet gebaseerd op angst en sancties) in de vorm van samenwerking en gericht op het optimaliseren van de veiligheid en het minimaliseren van de risico’s.

Handhaving nu versnipperd

In Nederland zijn ruim 400 instanties betrokken bij de handhaving van wet- en regelgeving op het gebied van de verwijdering van asbest. Zowel de aanpak als de sancties lopen sterk uiteen per regio of zelfs per gemeente. Het is niet altijd duidelijk welke rol een bepaalde partij heeft en welke regelgeving van toepassing is. Hierin ligt een duidelijke opdracht voor de politiek en de overheid. Wanneer de opdracht, taakverdeling en criteria voor de verschillende instanties eenvoudiger en helder wordt neergezet, zal dit de weg effenen naar een gelijk speelveld voor alle asbest verwijderende bedrijven. Bij een goed, snel en adequaat functionerende, eenduidige handhaving zal het kaf van het koren gescheiden worden en zullen malafide saneerders niet meer kunnen opereren. Ook de CKI’s zullen daarin hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Het beter waarborgen van de financiële onafhankelijkheid zou daartoe kunnen bijdragen.

Certificering verbeteren

Dat het huidige stelsel niet alle mazen in de wet dicht vindt overeenstemming bij alle deskundigen. De mogelijkheid om bij schorsing of intrekking van het certificaat op een tweede of een ander certificaat gewoon door te gaan met asbest verwijderen is momenteel een heet hangijzer in de politiek. Naar aanleiding van Kamervragen zal het huidige stelsel op korte termijn worden aangepast. In nauw overleg werken branchepartijen samen aan de verbetering van de eenduidigheid en de werkbaarheid van de wet- en regelgeving. Feit blijft dat ook het vernieuwde stelsel alleen niet voldoende zal zijn om de markt op te schonen.

We willen graag onze verantwoordelijkheid nemen, samen met overheden en ketenpartners. De opdracht is duidelijk, aan de slag!