18 november van 10.00 tot 13.30 uur

 • De VVTB is uitgenodigd voor het rondetafelgesprek van de commissie Infrastructuur en Milieu in de Tweede Kamer. Dit is een openbare gelegenheid en zal plaatsvinden op woensdag 18 november 2015 van 10.00 tot 13.30 uur

Blok 1: Kennis (10.00 – 11.15 uur)

Wat is het probleem, hoe erg is dat? (gevaar/urgentie/alternatieven/kennis)

 • Dhr. Poppe (oud Kamerlid)
 • Dhr. Lensink
 • Dhr. Ruers
 • Dhr. Schinkel (TNO)
 • Dhr. Van der Zee (Vereniging voor Verwijdering van Toxische en gevaarlijke Bouwmaterialen)

Blok 2: Financiering en handhaving (11.30 – 13.30 uur)

Is de oplossing doeltreffend en uitvoerbaar? (financiering, handhaving)

 • Dhr. Bork (Vereniging voor aannemers in de sloop)
 • Dhr. Hoosemans (LTO)
 • Dhr. Horyon (Asbestverwijderingsbedrijf Horyon)
 • Dhr. Prevoo (gedeputeerde provincie Limburg)
 • Dhr. Jol (Omgevingsdienst Rivierenland)
 • Dhr. Hegeman
 • Dhr. Lievers (gedeputeerde provincie Overijssel)
 • Dhr. Scholten (wethouder gemeente Hof van Twente)

Alle aanwezige partijen is gevraagd een position paper aan te leveren. Op de onderstaande website kan u de position papers terug lezen. De position Paper van de VVTB is ook via de onderstaande link te downloaden.

http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2015A03897