De eerste themabijeenkomst van 2019 ‘Deco’s en Sluizen’ vond maandag 4 februari jl. plaats bij MILON in Veghel. Een actueel onderwerp, een grote opkomst en een informele setting leverde veel informatie-uitwisseling en interactie op. Uitgangspunt van de discussie waren de nieuwe ontwerpeisen voor deco’s en sluizen zoals die naar alle waarschijnlijkheid in de komende aanpassing van de norm per 1 april a.s. van kracht zullen worden.

Bestuurslid van de VVTB, Gerrie van Beljouw trapte af met de herkomst van de nieuwe eisen en het onderzoek van TNO van waaruit de nieuwe eisen zijn ontstaan. Vervolgens gaf hij een toelichting op de eisen voor zowel spoeling, als comfort.

Ook het standpunt van de iSZW over de transitroute en de bijbehorende voorwaarden kwam ter sprake. Middels voorbeelden uit onder andere Engeland werden mogelijke oplossingen voor het halen van de eisen al dan niet met bestaand materieel besproken. Dit leverde voor veel saneerders niet alleen nieuwe inzichten, maar ook vragen op.

Onderdruk
Omdat voor deze nieuwe eisen geen eenduidige oplossing voor alle saneerders te bieden is, ontstond er een open, levendige discussie. Verschillende oplossingen passeerden de revue. Ook het dossier onderdruk (20 Pascal in containment) bleek hierin een belangrijk punt voor veel saneerders.  uitgesproken. Voor het bestuur van de VVTB was dit aanleiding om in het verlengde van deze thema-avond dit onderwerp hoog op de agenda te plaatsen. Wordt vervolgd…

Het verslag en de presentatie gehouden tijdens de themabijeenkomst zijn per mail verzonden naar de leden.
De ALV en themabijeenkomsten zijn exclusief voor leden van de VVTB. Wilt u ook aanwezig zijn? Word dan lid van de VVTB. Klik hiervoor meer informatie of stuur een e-mail naar secretariaat@vvtb.nl voor meer informatie en prijzen.