De nieuwe DAV 1 en DAV 2 worden gelijktijdig met de vernieuwde SC 530 EN SC 540 ingevoerd. Hierdoor blijft LDAV tijdelijk mogelijk en wordt de datum van DAV 1 en DAV2 gewijzigd naar 1 juli 2015.

De opzet van DAV 1 is enerzijds waarborgen dat een starter veilig onder begeleiding kan proeven en leren in de praktijk en anderzijds de instapdrempel niet te hoog is. Het verschil tussen DAV 1 en 2 zit hem in vaardigheden. De starter weet wat een onderdrukmachine is en waar die voor dient, maar beschikt niet over de vaardigheid om deze in te plakken. Dat wordt later geleerd en getoetst tijdens DAV 2. Daarnaast worden aan de praktijkbegeleiding eisen gesteld die aantoonbaar gemaakt moeten worden (middels een zogenaamd ‘spoorboekje’). Dit zal op punten hetzelfde zijn als LDAV en op enkele punten een kwaliteitsverbetering betekenen voor het niveau van deze specifieke groep startende asbestsaneerders:

WAT NIET VERANDERT LDAV -> DAV1 PER 1 JULI 2015:

 • Medische keuring
 • Fittest (vanaf 1 januari verplicht voor iedereen in het werkveld)
 • Instructie via E-learning (vanaf 1 januari verplicht voor iedereen in het werkveld)
 • Begeleiding door een DAV-er of DTA-er op de werkvloer

WAT WEL VERANDERT LDAV -> DAV1 PER 1 JULI 2015:

 • Begeleiding op de werkvloer is niet meer persoonsgebonden
  (kan dus per project een andere DAV-er of DTA-er zijn)
 • Theorie + examen o.b.v. aan de leerling-situatie aangepaste eindtermen:
  de nadruk ligt op beheersing van het masker en de doucheprocedure.
 • Mentorbegeleiding (beoordeling o.b.v. een lijst met basisvaardigheden)