VVTB, Veras en Fenelab hebben een brief gestuurd aan informateur Hamer met hun gezamenlijke visie op de voorgenomen stelselwijziging Asbest en roepen het volgende kabinet op haast te maken met de wijziging. De brief is ook een reactie op een brief van Aedes, VEH en LTO waarin om een fundamentele herziening van het stelsel wordt gevraagd. In die brief wordt helaas met geen woord gerept over waar het echt over moet gaan, namelijk de risico‚Äôs van asbest en het belang van veilig en gezond werken voor de werknemers en omwonenden. 

De oproep van VVTB, Veras en Fenelab aan informateur Hamer
en het volgende kabinet:

  • Maak vaart met de herziening van het Asbeststelsel. 
  • Laat u niet leiden door onjuiste en ongefundeerde stellingen,
    maar baseer u op feiten. 
  • Roep partijen als Aedes en LTO op om een constructieve en inhoudelijke bijdrage te leveren en met concrete voorstellen te komen.

Klik op deze link voor de Brief van VVTB Veras en Fenelab aan Informateur Hamer