Maandag 10 april vond er weer een Algemene Ledenvergadering van de VVTB plaats met aansluitend een themabijeenkomst. In de vergadering werd onder andere de begroting van de vereniging voor 2017 besproken, de stand van zaken van de huidige werkbakkenproblematiek en updates met betrekking tot grenswaarden en werken met het LAVS. In de themabijeenkomst lag de focus op de nieuwe wet- en regelgeving en het bijbehorende juridische gedeelte. Het was een leerzame en interessante middag.
Het verslag van de ledenvergadering en de presentaties gehouden tijdens de themabijeenkomst zijn per mail verzonden naar de leden.
De ALV en themabijeenkomsten zijn exclusief voor leden van de VVTB. Wilt u ook aanwezig zijn? Word dan lid van de VVTB. Klik hier voor meer informatie of stuur een e-mail naar secretariaat@vvtb.nl voor meer informatie en prijzen.