VVTB

Word lid van de VVTB

Bent u in het bezit van een Procescertificaat Asbestverwijdering? Vraag dan het lidmaatschapformulier incl. de prijzen voor het lidmaatschap aan.
Nieuws

VVTB, Veras en Fenelab sturen brief aan informateur Hamer

VVTB, Veras en Fenelab hebben een brief gestuurd aan informateur Hamer met hun gezamenlijke visie op de voorgenomen stelselwijziging Asbest en roepen het volgende kabinet op haast te maken met de wijziging. De brief is ook een reactie op een brief van Aedes, VEH en LTO waarin om een fundamentele herziening...
Lees verder →

Nieuws

Inspraakreactie VVTB en Veras ontwerpbesluit Asbeststelsel

VVTB en Veras hebben gezamenlijk inspraak gepleegd op de het ontwerpbesluit voor de wijziging van de asbestregelgeving ter zake het Certificatiestelsel asbest. Hieronder geven VVTB en Veras de kern van hun standpunten weer.Kijk voor de uitgebreide inspraakreactie op deze link of onderaan de pagina of op onze website.  1. VERAS en VVTB onderschrijven...
Lees verder →

Welkom op de website van de VVTB

Onze doelstellingen zijn:
•  Branche breed draagvlak creëren in de asbestbranche.
•  Onafhankelijk gecertificeerde asbestverwijdering realiseren.
•  Goede en praktische kwaliteitsnorm stellen: duidelijk, eenvoudig en werkbaar.
•  Eenduidige handhaving en efficiënte samenwerking stimuleren tussen en met handhavende partijen.
•  Een samenwerking van keten faciliteren: opdrachtgevers, leveranciers, partners, handhavers en overheid.
•  De landelijke gesprekspartner zijn voor kennis en kunde m.b.t. asbestverwijdering.
•  Goede kennisuitwisseling tussen partijen en ondernemers in de asbestverwijderingsbranche bevorderen.
•  Dé branchevereniging van en voor ondernemers in de asbestverwijderingsbranche zijn.

VVTB
VVTB
VVTB