VVTB

Word lid van de VVTB

Bent u in het bezit van een Procescertificaat Asbestverwijdering? Vraag dan het lidmaatschapformulier incl. de prijzen voor het lidmaatschap aan.
Nieuws

Column vanuit de achterban

Tekort aan inspecteurs en overmatig toezicht bepalen tempo van de asbestsaneringen: Alleen duidelijke koers kan ontwrichte branche recht trekken! De Nederlandse bouw wil vooruit! Gebouwen moeten verduurzaamd worden en nieuwbouw wordt gepland waar eerst gesloopt moet worden. Aan de ene kant om te voorzien in de enorme behoefte op de...
Lees verder →

Nieuws

Branche legt Position Paper voor aan SZW

Samen met de andere brancheverenigingen heeft het bestuur van de VVTB een visiedocument opgesteld dat praktisch en puntsgewijs de standpunten van de gezamenlijke branche duidelijk maakt in alle nu lopende vraagstukken bij het ministerie van SZW met betrekking tot asbestwet- en regelgeving.  Proactief i.p.v. reactief Onlangs is de wetgeving in Europa...
Lees verder →

Welkom op de website van de VVTB

Onze doelstellingen zijn:
•  Branche breed draagvlak creëren in de asbestbranche.
•  Onafhankelijk gecertificeerde asbestverwijdering realiseren.
•  Goede en praktische kwaliteitsnorm stellen: duidelijk, eenvoudig en werkbaar.
•  Eenduidige handhaving en efficiënte samenwerking stimuleren tussen en met handhavende partijen.
•  Een samenwerking van keten faciliteren: opdrachtgevers, leveranciers, partners, handhavers en overheid.
•  De landelijke gesprekspartner zijn voor kennis en kunde m.b.t. asbestverwijdering.
•  Goede kennisuitwisseling tussen partijen en ondernemers in de asbestverwijderingsbranche bevorderen.
•  Dé branchevereniging van en voor ondernemers in de asbestverwijderingsbranche zijn.

VVTB
VVTB
VVTB