VVTB

Word lid van de VVTB

Bent u in het bezit van een Procescertificaat Asbestverwijdering? Vraag dan het lidmaatschapformulier incl. de prijzen voor het lidmaatschap aan.
Nieuws

Branche maakt zich ernstig zorgen over SMART-nieuwe stijl

In SMART-nieuwe stijl wordt de blootstelling door de saneerder bepaald met behulp van een rekenmodel. Dit is een wetenschappelijk model genaamd AREAT, ontwikkeld door TNO. Door te ‘spelen’ met de invoervariabelen in dit rekenmodel kan de laagste blootstelling bepaald worden die in theorie passend is op de werkelijke situatie. AREAT...
Lees verder →

Nieuws

VVTB, Veras en Fenelab sturen brief aan informateur Hamer

VVTB, Veras en Fenelab hebben een brief gestuurd aan informateur Hamer met hun gezamenlijke visie op de voorgenomen stelselwijziging Asbest en roepen het volgende kabinet op haast te maken met de wijziging. De brief is ook een reactie op een brief van Aedes, VEH en LTO waarin om een fundamentele herziening...
Lees verder →

Welkom op de website van de VVTB

Onze doelstellingen zijn:
•  Branche breed draagvlak creëren in de asbestbranche.
•  Onafhankelijk gecertificeerde asbestverwijdering realiseren.
•  Goede en praktische kwaliteitsnorm stellen: duidelijk, eenvoudig en werkbaar.
•  Eenduidige handhaving en efficiënte samenwerking stimuleren tussen en met handhavende partijen.
•  Een samenwerking van keten faciliteren: opdrachtgevers, leveranciers, partners, handhavers en overheid.
•  De landelijke gesprekspartner zijn voor kennis en kunde m.b.t. asbestverwijdering.
•  Goede kennisuitwisseling tussen partijen en ondernemers in de asbestverwijderingsbranche bevorderen.
•  Dé branchevereniging van en voor ondernemers in de asbestverwijderingsbranche zijn.

VVTB
VVTB
VVTB