VVTB

Word lid van de VVTB

Bent u in het bezit van een Procescertificaat Asbestverwijdering? Vraag dan het lidmaatschapformulier incl. de prijzen voor het lidmaatschap aan.
Nieuws

Inspraakreactie VVTB en Veras ontwerpbesluit Asbeststelsel

VVTB en Veras hebben gezamenlijk inspraak gepleegd op de het ontwerpbesluit voor de wijziging van de asbestregelgeving ter zake het Certificatiestelsel asbest. Hieronder geven VVTB en Veras de kern van hun standpunten weer.Kijk voor de uitgebreide inspraakreactie op deze link of onderaan de pagina of op onze website.  1. VERAS en VVTB onderschrijven...
Lees verder →

Nieuws

Asbestbranche blijft knokken voor een duidelijk asbestbeleid!

 Beste ondernemers in de asbestbranche,  Het is voor ons onbegrijpelijk dat er nog steeds zoveel onduidelijk is rondom de herziening van het Asbeststelsel. Het is een gemiste kans dat sinds 2018 nog steeds geen concrete verbeterpunten zijn doorgevoerd. Hoewel de politiek zegt de borging van veilig en gezond werken belangrijk...
Lees verder →

Welkom op de website van de VVTB

Onze doelstellingen zijn:
•  Branche breed draagvlak creëren in de asbestbranche.
•  Onafhankelijk gecertificeerde asbestverwijdering realiseren.
•  Goede en praktische kwaliteitsnorm stellen: duidelijk, eenvoudig en werkbaar.
•  Eenduidige handhaving en efficiënte samenwerking stimuleren tussen en met handhavende partijen.
•  Een samenwerking van keten faciliteren: opdrachtgevers, leveranciers, partners, handhavers en overheid.
•  De landelijke gesprekspartner zijn voor kennis en kunde m.b.t. asbestverwijdering.
•  Goede kennisuitwisseling tussen partijen en ondernemers in de asbestverwijderingsbranche bevorderen.
•  Dé branchevereniging van en voor ondernemers in de asbestverwijderingsbranche zijn.

VVTB
VVTB
VVTB