Samen met de andere brancheverenigingen heeft het bestuur van de VVTB een visiedocument opgesteld dat praktisch en puntsgewijs de standpunten van de gezamenlijke branche duidelijk maakt in alle nu lopende vraagstukken bij het ministerie van SZW met betrekking tot asbestwet- en regelgeving. 

Proactief i.p.v. reactief
Onlangs is de wetgeving in Europa veranderd m.b.t. asbest. Dit heeft nogal wat gevolgen voor ons nationale certificatiestelsel asbest. Het ministerie moet terug naar de tekentafel en heeft de branche hierbij om hulp gevraagd. Dit biedt de branche de gelegenheid om proactief mee te bepalen wat belangrijk is!

Position Paper
Voor VVTB komt deze ‘Position Paper’ ook echt van de werkvloer met praktisch uitvoerbare, veilige kaders  en een eenduidig speelveld voor de branche.

Position Paper VOAM Veras VVTB VAVB Fenelab_16.05.2024def