De VVTB is de branchevereniging van en voor gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven. Word ook lid
VVTB

Word lid van de VVTB

Bent u in het bezit van een Procescertificaat Asbestverwijdering? Vraag dan het lidmaatschapformulier incl. de prijzen voor het lidmaatschap aan.
Bestuur

Bestuur

Externe Commissies

Namens de VVTB in:

Centraal College van Deskundigen: Bas Jansen
Werkkamer Proces: Gerrie van Beljouw
Werkkamer Persoon: Stephan Rasenberg
Gebruikersraad SMA-rt:
Gebruikersraad/Regiegroep LAVS: Nico Bol
VVTB
VVTB
VVTB