De VVTB is de branchevereniging van en voor gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven. Word ook lid
VVTB

Word lid van de VVTB

Bent u in het bezit van een Procescertificaat Asbestverwijdering? Vraag dan het lidmaatschapformulier incl. de prijzen voor het lidmaatschap aan.
Veelgestelde vragen

Asbest is een vezelachtig mineraal dat beschikt over gunstige eigenschappen: zo is het materiaalsterk, onbrandbaar, isoleert het goed, is het slijtvast en is het bestand tegen hoge temperaturen. Deze eigenschappen maakten dat asbest en asbesthoudende materialen in het verleden op grote schaal toegepast werden in gebouwen, constructies, apparaten en producten.

Asbest hoeft niet per se gevaarlijk te zijn. Er bestaan twee vormen van asbest: hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest. Bij hechtgebonden asbest zitten de vezels vast in het materiaal (bijv. asbestcement) en de vezels komen dan ook niet vrij, mits het materiaal in goede staat is. Door slijtage of beschadiging, zoals door breken en boren, kunnen de vezels wel vrijkomen. Bij niet-hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels al nauwelijks aan materiaal vast, waardoor de gezondheidsrisico’s groter zijn. Als men asbestvezels inademt kunnen diverse aandoeningen ontstaan (op lange termijn), waaronder longkanker, longvlies- en buikvlieskanker (mesotheliomen) en stoflongen (asbestose).

Vanwege de gezondheidsrisico's die blootstelling aan asbestvezels met zich meebrengt heeft de Nederlandse overheid sinds 1978 wetgeving ontwikkeld waardoor het (bedrijfsmatig) verwijderen van asbest en asbesthoudende producten steeds meer aan voorschriften ter bescherming van gezondheid en milieu werd onderworpen. Sinds 1993 is toepassing van asbest - evenals het verkopen en bewerken etc. van asbesthoudende producten - verboden.

De VVTB is er voor bedrijven die actief zijn in de asbestverwijderingsbranche. Dit kunnen asbestsaneerders zijn maar ook inventarisatiebureaus, uitzendbureaus, laboratoria en andere bedrijven en organisaties die belang kunnen hebben bij een lidmaatschap van de VVTB.

Daarnaast kunnen particulieren de website van de VVTB gebruiken om een gecertificeerd bedrijf te vinden dat asbest kan inventariseren of verwijderen. Op de ledenpagina vindt u per provincie de aangesloten asbestinventarisatiebureaus en asbestverwijderingsbedrijven.

De prijzen van een lidmaatschap zijn opgedeeld in categorieën op basis van aantal pakmandagen.

 • Categorie 1 (41-240 pakmandagen): €1.522,50
 • Categorie 3 (241-440 pakmandagen): €1.776,25
 • Categorie 4 (>500 pakmandagen): €2.030
 • Geassocieerd lid: €1.522,50

Geassocieerd lid zijn is bedoeld voor bedrijven die niet in het bezit zijn van een procescertificaat Asbestverwijdering maar wel werkzaam zijn in de asbestbranche. Bijvoorbeeld leveranciers van persoonlijke beschermingsmiddelen of uitzendbureaus voor asbestpersoneel. Zo kunnen zij toch profiteren van de voordelen die een lidmaatschap van de VVTB met zich meebrengen.

Het lidmaatschapsformulier en de prijzen kunt u opvragen door het contactformulier in te vullen op de website of door te mailen naar secretariaat@vvtb.nl. Na ontvangst vult u dit formulier in en stuurt u dit (per mail) retour, samen met een uittreksel van de Kamer van Koophandel, een opgave van de pakmandagen, een kopie van het procescertificaat en een .jpeg- of .png-bestand van uw logo voor op de VVTB website.

Een lidmaatschap van de VVTB biedt verschillende voordelen:

 • Vermelding van uw bedrijf op de website, onder het kopje ‘leden’. VVTB is een actuele database van aangesloten gecertificeerde bedrijven voor opdrachtgevers.
 • Exclusieve informatie voor leden over ontwikkelingen, wet- en regelgeving, uitnodigingen en andere relevante zaken via digitale nieuwsbrieven.
 • Extra informatie via de website en via de LinkedIn-pagina van de VVTB.
 • 2 keer per jaar een algemene ledenvergadering.
 • Themabijeenkomsten over actuele onderwerpen.
 • Aanduiding als VVTB lid d.m.v. een gevelbordje: “Lid van de VVTB”.
 • Helpdesk via e-mail en telefoon. Uw vraag wordt beantwoord of u wordt doorverwezen naar de juiste persoon.

Het secretariaat van de VVTB is van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur per mail te bereiken via secretariaat@vvtb.nl. U kunt ook bellen naar 0499 - 39 11 85.

Het certificaat dat nodig is om asbest te mogen inventariseren of verwijderen, is het Procescertificaat Asbestverwijdering. Hierin is de regelgeving omschreven en zijn alle normen opgenomen met betrekking tot asbestinventarisatie en asbestverwijdering in Nederland. Het certificaat is nodig om asbestinventarisaties te mogen uitvoeren. In de norm staat tevens een zorgvuldige beschrijving voor het arbeids- en milieutechnisch correct verwijderen van asbest. Met dit certificaat is toegestaan om asbest in alle risicoklassen te verwijderen (1 = laag risico, 2 = normaal risico, 2a = hoog risico).

Ascert is een beheerstichting die een convenant met SZW heeft afgesloten op basis waarvan zij certificatieschema's voor het werkveld asbest opstelt en beheert. Het gaat hierbij om zowel certificatie van het proces van asbestinventarisatie en -verwijdering als persoonscertificatie.

Waar de VVTB volledig is gefocust op bedrijven in de asbestverwijderingsbranche, focust VERAS zich naast asbestverwijderingsbedrijven ook op sloopaannemers. De VVTB en VERAS werken samen om samen krachten te bundelen. Zo hebben we gezamenlijk rechtstreeks periodiek overleg met het ministerie SZW. Door de samenwerking van zelfstandige en onafhankelijke brancheverenigingen hebben we gezamenlijk veel draagkracht.

Veilig in elke Vezel is een initiatief van brancheorganisaties VERAS en VVTB om de (arbeids)veiligheid in de asbestverwijdering verder te verhogen door aandacht voor gedrag en cultuur in de bedrijven. Zo is bijvoorbeeld het risicobewustzijn met betrekking tot werken met asbest vaak te laag. Ook ervaart de branche moeilijkheden met het voldoen aan alle regels (‘regeldruk’), omdat dit er bijvoorbeeld te veel zijn of de regels in de praktijk niet altijd logisch/werkbaar blijken te zijn.

VERAS en VVTB maken zich met Veilig in elke Vezel sterk voor alle risico’s die werken met asbest met zich meebrengt en die een negatieve invloed kunnen hebben op de motivatie om veilig en gezond te werken. Lees op de website www.vezelveiligheid.nl meer over het initiatief.

De VVTB heeft voor leden folders voor omwonenden ontwikkeld: hierin staan veiligheidsvoorschriften om de veiligheid van zowel saneerders als de (woon)omgeving tijdens asbestverwijderingswerkzaamheden te kunnen waarborgen.

De folders zijn te bestellen door een e-mail te sturen naar secretariaat@vvtb.nl. U krijgt dan een bestelformulier toegestuurd dat u ingevuld kunt retourneren, waarna wij uw aanvraag zullen verwerken. Afhankelijk van oplage en wensen zijn hier mogelijk kosten aan verbonden.

Huizen gebouwd na 1993 zullen geen asbest bevatten, omdat het gebruik van asbest sinds dat jaar niet meer is toegestaan. Oudere huizen kunnen echter nog wel asbest(houdende toepassingen) bevatten. Asbest herkennen is niet altijd even makkelijk. Op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu vindt u de Asbestwegwijzer, waarin u kunt lezen welke asbesttoepassingen in en aan het huis te vinden zijn.

Om te weten te komen of een pand asbest bevat, dient u een asbestinventarisatie uit te laten voeren door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. Zij kunnen inzichtelijk maken of het pand asbest bevat en waar de asbest zich precies bevindt. Op de website van de VVTB vindt u een lijst met gecertificeerde asbestinventarisatiebureaus.

Als een pand asbest bevat, dient deze asbest te worden verwijderd. Op de website van de VVTB vindt u verschillende gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven, verspreid over het hele land. Zo zit er altijd een bedrijf bij u in de buurt dat uw asbestsaneringsproject veilig en vakkundig uitvoert.

Vanaf 1 januari 2024 zijn asbestdaken verboden. Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor asbestvezels vrij kunnen komen in de (leef)omgeving. De overheid heeft een subsidieregeling in het leven geroepen om mensen te stimuleren nú al hun asbestdak te laten verwijderen.

De regeling is bedoeld voor particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profitorganisaties en overheden. Meer informatie over de subsidieregeling, de voorwaarden en het plaatsen van een subsidieaanvraag vindt u op de website van de Rijksdienst.

VVTB
VVTB
VVTB