De VVTB is de branchevereniging van en voor gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven. Word ook lid
VVTB

Word lid van de VVTB

Bent u in het bezit van een Procescertificaat Asbestverwijdering? Vraag dan het lidmaatschapformulier incl. de prijzen voor het lidmaatschap aan.
Wat is de VVTB?

De VVTB is een branchevereniging met 50 leden, opgericht door en voor bedrijven die zich bezighouden met verwijderen van bouwmaterialen. Deze materialen moeten vanwege gezondheidsrisico´s op een deskundige manier worden verwijderd. Het bekendste bouwmateriaal in dit verband is asbest. De rijksoverheid heeft wetgeving ontwikkeld waardoor het slopen en verwijderen van asbest en asbesthoudende producten aan voorschriften is onderworpen ter bescherming van gezondheid en milieu. Deze voorschriften staan in het Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet en het Asbestverwijderingsbesluit. Sinds juni 1994 dient laatstgenoemde regelgeving in de gemeentelijke bouwverordeningen te zijn verwerkt, waardoor het niet langer mogelijk is zonder voorafgaande toestemming van de gemeente asbest uit bouwwerken te slopen en te storten. In een enkel geval mag een particulier zelf gaan verwijderen, maar in de meeste gevallen dienen deskundige bedrijven te worden ingeschakeld om het materiaal te verwijderen.

Doelstellingen

Onze doelstellingen zijn:
•  Branche breed draagvlak creëren in de asbestbranche.
•  Onafhankelijk gecertificeerde asbestverwijdering realiseren.
•  Goede en praktische kwaliteitsnorm stellen: duidelijk, eenvoudig en werkbaar.
•  Eenduidige handhaving en efficiënte samenwerking stimuleren tussen en met handhavende partijen.
•  Een samenwerking tussen keten faciliteren: opdrachtgevers, leveranciers, partners, handhavers en overheid.
•  De landelijke gesprekspartner zijn voor kennis en kunde m.b.t. asbestverwijdering.
•  Goede kennisuitwisseling tussen partijen en ondernemers in de asbestverwijderingsbranche bevorderen.
•  Dé branchevereniging van en voor ondernemers in de asbestverwijderingsbranche zijn.

 Deskundig bedrijf

Deskundige asbestverwijderende bedrijven zijn bedrijven die in het bezit zijn van het SCA Procescertificaat Asbestverwijderen. Dit betekent o.m. dat:

•  de werkzaamheden worden uitgevoerd conform wet- en regelgeving;
•  de werkzaamheden onder het toezicht staan van een DTA’er (Deskundige Toezichthouder Asbestsloop);
•  er wordt gewerkt volgens een vooraf opgesteld werkplan;
•  tijdens de sloopwerkzaamheden wordt gemeten of de vrijkomende hoeveelheid asbestvezels onder de voorgeschreven norm blijft.

Op deze wijze worden de risico’s voor zowel de klant als de verwijderaar zoveel mogelijk verkleind. Tevens kunnen deskundige bedrijven tijdens de werkzaamheden onaangekondigd worden gecontroleerd door de Certificatie Instelling.

De VVTB is een vereniging van deskundige asbestverwijderende bedrijven. De vereniging toetst bij de beoordeling van de lidmaatschapsaanvraag onder meer of aspirant-leden in het bezit zijn van het Procescertificaat Asbestverwijdering.

VVTB
VVTB
VVTB