De VVTB is de branchevereniging van en voor gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven. Word ook lid
VVTB

Word lid van de VVTB

Bent u in het bezit van een Procescertificaat Asbestverwijdering? Vraag dan het lidmaatschapformulier incl. de prijzen voor het lidmaatschap aan.
Agenda

Algemene ledenvergaderingen en themabijeenkomsten zijn uitsluitend voor leden.
U kunt zich aanmelden via de aanmeldknop(pen) in de digitale nieuwsbrieven. Wijzigingen onder voorbehoud.

Bestuursvergadering
Dinsdag 4 februari 2020
Dinsdag 24 maart 2020
Dinsdag 19 mei 2020
Dinsdag 7 juli 2020
Dinsdag 22 september 2020
Dinsdag 3 november 2020

PR-commissie
Dinsdag 28 januari 2020
Dinsdag 17 maart 2020
Dinsdag 12 mei 2020
Dinsdag 30 juni 2020
Dinsdag 15 september 2020
Dinsdag 27 oktober 2020

Algemene ledenvergadering
Maandag 20 april 2020

Algemene ledenvergadering + themabijeenkomst:
Maandag 16 november 2020

Vergaderschema Ascert
Wijzigingen onder voorbehoud. Bekijk de meest actuele vergaderagenda van Ascert op:
https://www.ascert.nl/over-ascert/vergaderkalender/item26

VVTB
VVTB
VVTB