De VVTB is de branchevereniging van en voor gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven. Word ook lid
VVTB

Word lid van de VVTB

Bent u in het bezit van een Procescertificaat Asbestverwijdering? Vraag dan het lidmaatschapformulier incl. de prijzen voor het lidmaatschap aan.
Agenda

Algemene ledenvergaderingen en themabijeenkomsten zijn uitsluitend voor leden.
U kunt zich aanmelden via de aanmeldknop(pen) in de digitale nieuwsbrieven. Wijzigingen onder voorbehoud.

Bestuursvergadering
Maandag 4 februari 2019
Dinsdag 26 maart 2019
Dinsdag 21 mei 2019
Dinsdag 2 juli 2019
Dinsdag 24 september 2019
Dinsdag 5 november 2019

PR-commissie
Dinsdag 22 januari 2019
Dinsdag 19 maart 2019
Dinsdag 14 mei 2019
Dinsdag 25 juni 2019
Dinsdag 17 september 2019
Dinsdag 29 oktober 2019

Bijzondere algemene ledenvergadering:
Vrijdag 12 april 2019

Algemene ledenvergadering + themabijeenkomst:
Maandag 18 november 2019

Extra themabijeenkomst
Maandag 4 februari 2019

Vergaderschema Ascert
Wijzigingen onder voorbehoud. Bekijk de meest actuele vergaderagenda van Ascert op:
https://www.ascert.nl/over-ascert/agenda

VVTB
VVTB
VVTB