De VVTB is de branchevereniging van en voor gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven. Word ook lid
VVTB

Word lid van de VVTB

Bent u in het bezit van een Procescertificaat Asbestverwijdering? Vraag dan het lidmaatschapformulier incl. de prijzen voor het lidmaatschap aan.
Lid Worden

Samenwerken met de VVTB aan een veilige branche!
De VVTB is dé branchevereniging van en voor ondernemers in de asbestverwijderingsbranche. De VVTB hoort, informeert en motiveert de markt over alle vraagstukken die onze leden in de branche bezig houden. We maken de verbinding met alle ketenpartners, incl. overheden en handhavers om waar mogelijk kennis en kunde te delen. We concluderen dat vele serieuze gecertificeerde kwaliteitsbedrijven dagelijks veel zorg besteden aan het veilig en vakkundig verwijderen van asbest. De VVTB streeft naar duidelijke wet- en regelgeving (geen ondoorzichtige kluwen met meer uitzonderingen dan regels) en eenduidige handhaving (niet gebaseerd op angst en sancties) in de vorm van samenwerking en gericht op het optimaliseren van de veiligheid en het minimaliseren van de risico’s.

Ambities
Door de dialoog op gang te houden en met alle betrokken partijen aan tafel te blijven, hoopt de VVTB een van haar belangrijkste ambities te zien uitkomen: een gelijk speelveld voor serieuze bedrijven in de asbestverwijdering door een eenduidige wet- en regelgeving, goede handhaving en nauwe samenwerking tussen de ketenpartners. De doelstellingen van de VVTB zijn:

•  Branche breed draagvlak creëren in de asbestbranche.
•  Onafhankelijk gecertificeerde asbestverwijdering realiseren.
•  Goede en praktische kwaliteitsnorm stellen: duidelijk, eenvoudig en werkbaar.
•  Eenduidige handhaving en efficiënte samenwerking stimuleren tussen en met handhavende partijen.
•  Een samenwerking van keten faciliteren: opdrachtgevers, leveranciers, partners, handhavers en overheid.
•  De landelijke gesprekspartner zijn voor kennis en kunde m.b.t. asbestverwijdering.
•  Goede kennisuitwisseling tussen partijen en ondernemers in de asbestverwijderingsbranche bevorderen.
•  Dé branchevereniging van en voor ondernemers in de asbestverwijderingsbranche zijn.

Voordelen lidmaatschap van de VVTB
Naast het aangaan van de dialoog werken we op diverse andere manieren aan het behalen van onze doelstellingen. Zo verrichten we bijvoorbeeld onderzoek naar de verbetering van de veiligheid en kwaliteit in de asbestbranche. Een lidmaatschap van de VVTB levert u onder andere de volgende voordelen op:

•  Vermelding van uw bedrijf op de website, onder het kopje ‘leden’. VVTB is een actuele database van aangesloten gecertificeerde bedrijven voor opdrachtgevers.
•  Exclusieve informatie voor leden over ontwikkelingen, wet- en regelgeving, uitnodigingen en andere relevante zaken via digitale nieuwsbrieven.
•  Extra informatie via de website en via de LinkedIn-pagina van de VVTB.
•  2 keer per jaar een algemene ledenvergadering.
•  ± 4 keer per jaar een themabijeenkomst over actuele onderwerpen.
•  Aanduiding als VVTB lid d.m.v. een gevelbordje: “Lid van de VVTB”.
•  Helpdesk via e-mail en telefoon. Uw vraag wordt beantwoord of u wordt doorverwezen naar de juiste persoon.

VVTB
VVTB
VVTB