Veras & VVTB hebben op 1 november jl. de paper ‘Asbestsaneerders willen duidelijkheid van de overheid over de borging van veilig en gezond werken bij de sanering van asbestdaken’ toegezonden aan staatssecretaris Van Ark (SZW) en Van Veldhoven (IenW). 

In deze paper roepen VERAS en VVTB de overheid op om duidelijk uit te spreken dat het saneren van asbestdaken werk is voor professionals en daarom door gecertificeerde bedrijven moet plaatsvinden.

Er zijn signalen dat de staatssecretaris van SZW binnenkort de regels zal wijzigen en dat bouwaannemers en ZZP’ers de asbestdakensanering er ‘even bij kunnen gaan doen’ en agrariërs hun asbestdak ‘er zelf kunnen afhalen’. Daarmee wordt het werk van professionele asbestsaneringsbedrijven en onze werknemers onderschat. Een dergelijke ontwikkeling zal leiden tot een onbeheersbare en oncontroleerbare asbestdakensanering.

Als van de asbestsaneringsbranche wordt verwacht dat zij meewerkt aan de versnellingsaanpak, dan is duidelijkheid hierover essentieel. Alleen op deze wijze is er draagvlak en ruimte om te investeren en te anticiperen op het saneren van de miljoenen m2 asbestdak de komende jaren. 

Paper ”Asbestdaken saneren is werk voor professionals!”

Brief aan staatssecretaris Van Ark (SZW)

Brief aan staatssecretaris Van Veldhoven (IenW)