Volgens verschillende specialisten, politici en asbestsaneerders is de deadline voor een asbestdakenvrij Nederland in 2024 niet haalbaar. Daarvoor is volgens hen het huidige tempo van de sanering te laag. Verwacht wordt dat alle asbest pas in 2040 van de daken verwijderd is.

Volgens de experts zijn hiervoor een aantal oorzaken te noemen. Ten eerste telt Nederland volgens hen te weinig gecertificeerde asbestsaneerbedrijven. Volgens asbestsaneerders kan de grote vraag in combinatie met het gebrek aan capaciteit en de toenemende regelgeving resulteren in een prijsstijging. Dit zou het laten verwijderen van asbest minder aantrekkelijk maken.

Daarnaast stimuleren de subsidieregelingen te weinig om het asbest te laten verwijderen. Bij de meeste provincies is het subsidiepotje al bijna leeg. Wanneer men nog wel gebruik kan maken van een subsidie, moeten na de sanering verplicht zonnepanelen worden teruggeplaatst. Hierdoor wordt de investering duurder.

De VVTB is betrokken bij het dossier Asbestdakenverbod 2024. Hier leest u meer over in het positioningpaper, dat onder andere gebruikt is bij een debat in de Tweede Kamer.

Bron: http://www.nieuwsgrazer.nl/15lOb/ugb