Asbestverwijderingsbranche deelt kennis en praktijk met Tweede Kamer: Gezond, veilig en kostenefficiënt werken in de asbestbranche: van fabels naar feiten

Tijdens een mooie interactieve bijeenkomst van Tweede Kamerleden met gezamenlijke branche- partijen in de asbestverwijderingsbranche is duidelijk onderscheid gemaakt tussen de asbestfeiten en -fabels. In de bijeenkomst zijn actuele ontwikkelingen in de branche besproken en de gevolgen die deze hebben in de dagelijkse praktijk.

Het inventariseren en verwijderen van asbest is een vak! Dat weten velen wel, echter moet dat wel weer steeds verteld worden want anno 2020 is dat geen vanzelfsprekendheid meer. Dat hebben de asbestbranches vol verve gedaan tijdens een bijeenkomst in Den Haag. Na een korte introductie hebben de Kamerleden uitvoerig kennisgenomen van de vier hoofdpunten die de asbestbranche van belang vindt bij de evaluatie van het huidige asbeststelsel. Want dat er iets moet veranderen, is zonneklaar. Gezond, veilig en kostenefficiënt werken staat daarbij bovenaan!

Hoofdpunten voor het nieuwe asbestbeleid in 2020

De asbestbranches hadden een duidelijke boodschap voor de Kamerleden: het kan kostenefficiënter, maar niet ten koste van gezond en veilig werken in het belang van de werknemers in de branche en de bewoners. De hoofdpunten die daarbij horen zijn:

  • Validatie- en Innovatiepunt, het VIP. Liever vandaag nog dan morgen moet het VIP gaan functioneren. De asbestbranche vindt dit het instrument om goed onderbouwde innovaties in de markt te zetten.
  • Borging van veilig en gezond werken in de asbestsanering. Dit is onverminderd van groot belang in de asbestbranche ter bescherming van allen die erbij betrokken zijn. Hier spelen naast feiten en data ook gedrag een grote rol. Vergelijk het met de trajectcontrole op de A2, als de controle wegvalt, dan zal het aantal overtredingen fors toenemen. De asbestbranche is zeer gebaat bij de controle en borging door onafhankelijke instellingen. Geen geitenpaadjes meer, maar duidelijke regels.
  • Asbestketen en -stelsel.
  • Het Landelijk Asbest Volg Systeem LAVS is het systeem om zicht te houden op de ‘handel en wandel’van het asbest. Dit moet gelden voor alle asbestbronnen, ook voor saneringen die door niet gecertifi- ceerde bedrijven mogen worden uitgevoerd.

Van fabels naar feiten
Tenslotte is stilgestaan bij de feiten en fabels in de asbestbranche. Rode draad is dat daarbij de kosten zwaar overtrokken worden en dat innovatie geen issue is. Niets is minder waar! De branche heeft di- verse voorstellen tot innovatie en aanpassing van regels gedaan waarbij de kosten fors naar beneden kunnen met behoud van de borging van veilig en gezond werken. Ook zijn innovaties in de praktijk zichtbaar, denk bijvoorbeeld aan de mobiele Spectro Elektronen Microscoop die op de projectlocatie zelf wordt ingezet bij de eindbeoordeling door het asbestlaboratorium.