Publicatie staatscourant: subsidieregeling verwijderen asbestdaken

In 2024 treedt het verbod op asbestdaken in werking.

De VVTB was op 18 november aanwezig bij het rondetafel gesprek in de tweede kamer om te praten over het verbod op asbestdaken 2024.

Wat we voor elkaar hebben gekregen: de werkzaamheden moeten te allen tijde door SC 530 bedrijf worden uitgevoerd.

De subsidie is vanaf 35m2. Wij hadden als VVTB graag zien dat er geen minimaal aantal m2 aan de subisdie zouden worden gekoppeld maar dat het vanaf een bepaald bedrag zou gaan zodat iedereen van deze subsidie gebruik kan maken, ook als het gaat om het dak van bijvoorbeeld een schuurtje.

Publicatie staatscourant: subsidieregeling verwijden asbestdaken