Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden. Om eigenaren te stimuleren om hun asbestdaken alvast te saneren, is er door de overheid subsidie beschikbaar gesteld. Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft een subsidieplafond vastgesteld van 15 miljoen euro voor het jaar 2017. Dit plafond is echter na 4 maanden al bereikt. De subsidieaanvragen worden behandeld op basis van volgorde van binnenkomst: de aanvragen die als eerste binnen komen, worden als eerste behandeld (tot 15 miljoen euro). Aanvragen die later binnen komen, zullen logischerwijs later worden behandeld en op de stapel voor het nieuwe jaar terecht komen (wanneer het plafond is bereikt).
Om te voorkomen dat aanvragers tot het nieuwe jaar moeten wachten en vanwege de gebleken populariteit van de subsidieregeling, is voor het jaar 2017 het subsidieplafond verhoogd met 10 miljoen euro. Deze 10 miljoen euro is ‘vrijgemaakt’ door budget van volgende jaren erbij te trekken. Tot en met 2021 blijft er dan nog 75 miljoen euro over.