De ministeries van IenM en SZW nemen zich voor om de verplichtstelling voor LAVS voor certificaathouders in te laten gaan op 1 januari 2017. Deze verplichtstelling is momenteel opgenomen in het concept certificatieschema. Dit certificatieschema werd op 26 oktober besproken in het Centraal College van Deskundigen. Ascert zal alle certificaathouders binnenkort berichten over de besluiten die zijn genomen rondom het schema en de verplichtstelling.